KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA: Mladi i Evropska unija, šta nam donosi članstvo

Ministarstvo za evropske integracije sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, objavilo je konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja, za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva. Krovna tema je „Mladi i Evropska unija, šta nam donosi članstvo”. Ciljna grupa su srednjoškolci.

 

Teme su:

– EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji),  Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke i dr.

˜– EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

– Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

– Upoznajmo komšije – promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su – upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.  debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Rok za prijavu je 16. maj 2018. godine.

Na eventualna pitanja i pojašnjenja obratiti se Nataši Savić Janjić, natasa.savic@mei.gov.rs.

Više informacija možete pronaći na sajtu: http://www.mei.gov.rs/src/vesti/1356/189/335/detaljnije/raspisan-godisnji-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva/.

Foto: pixabay.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *