JAVNI POZIV: PODSTICAJNA SREDSTVA ZA KORIŠĆENJE GASA

U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2018. godinu planirana su podsticajna sredstva, za korišćenje gasa kao energenta, u iznosu od 3.600.000 dinara.

U ovoj godini navedena sredstva će se koristiti kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog gasnog priključka u toku 2018. godine, na taj način što će grad Pančevo refundirati deo sredstava utrošenih u te svrhe, u iznosu od 47.500 dinara.

Na javni poziv se mogu prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata, sa teritorije MZ Gornji Grad, Strelište, Stari Tamiš, Vojlovice, Topole, dela Mise i dela teritorije MZ Centar u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas”, i koji su potpisali Ugovor o priključenju objekta korisnika sistema na distributivnu mrežu sa JP “Srbijagas” u toku 2018. godine (u daljem tekstu Ugovor) i uplatili sredstva JP “Srbijagas” za kupovinu tipskog gasnog priključka.

Zainteresovani građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu se obratiti Gradu Pančevu za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog gasnog priključka, nakon čega će Grad Pančevo sa njima zaključiti ugovor i na tekući račun uplatiti 47.500 dinara.

Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju: popunjen Zahtev za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog gasnog priključka (obrazac traženog Zahteva se može preuzeti na sajtu Grada Pančeva ili preuzeti u Uslužnom centru grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo); kopiju Ugovora sa JP “Srbijagas”; kopiju fakture izdate od strane JP “Srbijagas”, kopiju priznanice kojom se dokazuje uplata za kupovinu tipskog gasnog priključka; kopiju ili očitanu ličnu kartu podnosioca i kopiju platne kartice za tekući račun.

Navedenu dokumentaciju je potrebno podneti preko Uslužnog centra grada Pančeva, u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, sa naznakom “Javni poziv za sufinansiranje troškova priključenja na gas”

Refundiranje sredstava zainteresovanim građanima, od strane grada Pančeva, vršiće se do utroška sredstava namenjenih za ovu svrhu, prema redosledu podnetih zahteva, a najkasnije do 15.12.2018. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *