ISPITNI ROK: Licenca za profesionalnog upravnika

Privredna komora Srbije saopštila je da ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 6. februara, kada će biti održan pismeni deo ispita, a rok za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 27. januar.

Zainteresovani mogu poslati svoje prijave elektronskim putem (https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje) ili poštom na adresu: Privredna komora Srbije, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13–15, 11000 Beograd.

Kandidati treba da podnesu fotokopiju očitane lične karte, dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome) i dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju, u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji. Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, neophodno je da na dan polaganja ispita priloži i kopiju venčanog lista.

Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600 dinara (sa uračunatim PDV-om).

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, i to najmanje pet dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu će svi kandidati biti obavešteni imejlom. Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita, na sajtu Privredne komore Srbije.

Kandidati na polaganje moraju sa sobom poneti važeću ličnu ispravu radi identifikacije. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom. Pismeni deo ispita ima četrdeset pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova. Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po tri pitanja iz svake tematske oblasti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *