Renomiran svetski kurs o klimatskim promenama prvi put dostupan na srpskom jeziku

Svetska organizacija za prirodu (WWF) pripremila je internet kurs “Klimatske promene, rizici i izazovi” koji je dostupan svima i omogućava bolje razumevanje uzroka i posledica klimatskih promena i upućuje na mere ublažavanja i prilagođavanja

Svetska organizacija za prirodu (WWF) u saradnji sa Nemačkim konzorcijumom za klimu i renomiranim nemačkim naučnicima prilagodila je na srpski jezik masovni, otvoreni, internet kurs ’Klimatske promene, rizici i izazovi’ prvenstveno za studente i mlade profesionalce, ali i za sve zainteresovane građane i građanke. Kurs je lako razumljiv, sveobuhvatan i daje široku sliku klimatskih promena, koja omogućava da se sagleda njihova složenost. Vodeći nemački naučnici koji se bave pitanjima klime potrudili su se da objasne naučne osnove iz različitih oblasti koje su vezane za problem klimatskih promena, kao i da navedu moguća rešenja za ovaj problem. Kurs je interdisciplinaran, sledi naučna saznanja, modele istraživanja i predviđanja, ali otvara i društvena pitanja poput društveno-ekonomskih promena i politika koje tome vode. Dostupan je svim zainteresovanim, a internet veza je sve što je potrebno da se pristupi kursu.

„U okviru kurseva iz oblasti ekologije, biogeografije i zaštite životne sredine na Biološkom fakultetu pominje se uticaj klimatskih promena na biodiverzitet u različitim sadržajima. Međutim, naučni i stručni značaj klimatskih promena i njihovog uticaja na sve sfere našeg svakodnevnog života zavređuje posebnu tematsku obradu u nastavi, kako bi se naši studenti maksimalno osposobili za dalji rad u ovoj oblasti. Na Osnovnim akademskim studijama smo nedavno akreditovali kurs „Ekologija i klimatske promene“ čiji je sastavni deo i MOOC ‘Klimatske promene, rizici i izazovi’ koji je dobijen za studente u saradnji sa WWF-om. Kao i na Master akademskim studijama Ekologija, kurs „Modelovanje areala i ekoloških niša“, objašnjava prof. Dr. Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Masovni, otvoreni, internet kurs (MOOC – Massive Open Online Course) je poseban oblik internet kursa koji teoretski ima neograničen broj polaznika. MOOC kombinuje tradicionalne oblike prenošenja znanja poput video zapisa, materijala za čitanje i rešavanje problema, ili praktičnih vežbi putem foruma na kojima nastavnici i polaznici međusobno komuniciraju. MOOC ’Klimatske promene, rizici i izazovi’ je dostupan na engleskom, nemačkom i ruskom jeziku takođe.

„Otišli smo i korak dalje i pripremili  Espresso MOOC, koji, kako i naziv govori, daje mogućnost da se upoznate sa ključnim aspektima klimatskih promena dok pijete kafu, naime oko 30 minuta.  Smatramo da klimatska kriza utiče na sve nas i da su ključna rešenja za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promene zasnovana na prirodi. Radimo na tome da Espresso MOOC stigne do donosioca odluka u Srbiji, jer veoma je važno da klimatske promene integrišemo u sve razvojne strategije, kako bi obezbedili zdraviju i sigurniju budućnost“, rekla je Duška Dimović, iz WWF Adria kancelarije u Srbiji.

Klimatske promene nas opominju da, uprkos brzom razvoju tehnologije, mi i dalje u potpunosti zavisimo od prirode, odnosno prirodnih resursa i prirodnih ciklusa. Posledice su vidljive širom  planete, ugroženi su ekosistemi, opstanak i sigurnost ljudi. WWF je globalna organizacija za zaštitu prirode, koja klimatske promene vidi kao jedan od najvećih izazova za opstanak naše planete, zbog čega većinu svojih aktivnosti usmerava na njihovo usporavanje i ublažavanje posledica istih.

Reč je o velikom izazovu sa kojim se suočava celo čovečanstvo, a jedino rešenje je svekolika saradnja i povezivanje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih inicijativa.

Adaptacija i prevod MOOC ’Klimatske promene, rizici i izazovi’ na srpski jezik su urađeni u sklopu projekta ’Da nam klima štima’ koji sprovodi WWF Adria u Srbiji uz podršku Vlade Švedske.

MOOC Klimatske promene, rizici i izazovi

Nemački konzorcijum za klimu (Deutsche Klima-Konsortium e.V.) je naučna asocijacija koja obuhvata 24 prestižne nemačke istraživačke organizacije za istraživanje klime i klimatskih uticaja. Zajedno sa Svetskom organizacijom za prirodu (WWF) u Nemačkoj, a pod pokroviteljstvom fondacije Robert Bosch Stiftung razvijen je MOOC o klimatskim promenama i njihovim posledicama na nemačkom jeziku. Ovaj kurs je aktivan od novembra 2015. i pokazao se veoma uspešan. Kurs je besplatan i dostupan svim zainteresovanima, a pohađalo ga je do sada oko 9000 polaznika/ca. Kancelarija spoljnih poslova Nemačke finansirala je prevod i adaptaciju kursa na engleski jezik. Struktura ovog kursa je urađena prema nemačkom MOOC-u, ali su relevantni delovi prilagođeni međunarodnoj publici, a informacije ažurirane posle događaja u Parizu. U okviru projekta „Da nam klima štima“, koji podržava Vlada Švedske, preveden je i adaptiran na srpski jezik. Dodatni materijali i ostali prateći sadržaji su takođe prilagođeni korisnicima u Srbiji. Naglašavamo da su struktura, informacije i podaci isti kao i u kursu na engleskom jeziku. Posebnu zahvalnost za stručnu pomoć pri adaptaciji kursa na srpski jezik dugujemo profesoru Vladimiru Đurđeviću na Fizičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

WWF

WWF je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog  korišćenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje. Više informacija na: www.wwfadria.org/sr

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *